miércoles, 25 de enero de 2012

As primeiras letras en galego

As primeiras Manifestación literarias escritas  en galego son da Idade Media. As que máis destacan son as Cantigas de Santa María  recopilados baixo o Patrocinio do Rei de Castela Alfonso X O Sabio.Trátase do único exemplo de temática mariana e de narracións versificadas na literatura medieval galaico-portuguesa que seque ata os nosos tempos facendo moita xente diferentes versións delas A lírica galaico-portugesa está constituísa por 1682 textos poéticos que só abarcan dos temas fundamentais:os amorosos e os satíricos.A cantiga máis antiga que se conoce chámase "Ora faz ost´o señor de Navarra" e é de Escarnio. A partir de século XII comeza a época de maior espelendor para Galicia e o galego convértese na lingua por excelencia de lírica da península, e o galego vai alcanzando un rango internacional..

2 comentarios: